HONDSMADOLLEN MET KORENTEN GESTOOFD.

Een nieuw dialectwoordenboek voor het Waasland.

 

Dialecten vormden eeuwenlang het taalkundig cement tussen de leden van een lokale gemeenschap. De voorbije vijftig jaar moesten ze het echter in ijltempo afleggen tegen Standaard-nederlands en tussentaal. Toch verraadt iemands uitspraak of woordkeuze geregeld nog uit welke regio hij of zij afkomstig is.

Na 45 jaar verzamelen brengt Luc Peleman 2.500 dialectwoorden uit Elversele samen. Hij definieerde ze, zocht naar verwantschappen met andere Wase dialecten, of trachtte ze etymologisch te verklaren. Via voorbeeldzinnen, anekdotes en verhalen plaatste hij ze bovendien in een ruimere culturele context.

Het resultaat is een lijvig naslagwerk geworden waarin via het benoemen van objecten, emoties, handelingen, fauna en flora, landbouw, ambachten, devotie, tradities en gewoonten een beeld wordt opgehangen van de maatschappij waarin zich het leven van onze voorouders afspeelde.

PRAKTISCH

Luc Peleman, Hondsmadollen met korenten gestoofd. Lexicon van een Waaslands dialect in Elversele aan de Durme (975 p. in twee delen met garengenaaide hardcover)

Prijs: 35 EUR (+ eventueel 10 EUR portkosten), over te schrijven op het rekeningnummer BE54 7376 0725 4597 van Heemkundige Kring Braem vzw.  Binnen een straal van 10 km willen we het ook gratis aan huis brengen. 

Meer info bij Luc Peleman, luc.peleman@telenet.be.