ACTIVITEITEN 

In de loop van zijn geschiedenis heeft Heemkundige Kring Braem honderden activiteiten georganiseerd. Een geïllustreerd overzicht is nooit opgemaakt, maar in zijn speech er gelegenheid van het 50-jarig jubileum in 2018 had secretaris Luc Peleman wel volgende opsomming verwerkt van de uiteenlopende activiteiten die georganiseerd werden tussen 1968 en 2018:  

- een driemaandelijks tijdschrift waarin meer dan 6.500 bladzijden heem- en kringnieuws werden gepubliceerd

- 35 afzonderlijke publicaties, samen goed voor 3.307 pagina’s

- ruim 80 dag- en halvedaguitstappen

- 30 fietszoektochten (tussen 1983 en 2014)

- 23 deelnames aan het Ambachtelijk Weekend (tussen 1986 en 2008)

- zowat 65 voordrachtavonden

- bijna 100 tentoonstellingen

- 30 vrijetijdstentoonstellingen

- 9 retrospectieven met werk van overleden kunstenaars

- 6 edities van de 5-jaarlijkse portrettengalerij ‘Tachtig is prachtig

- 10 deelnames aan Erfgoeddag.

Zoals in vele andere verenigingen is ook bij Heemkundige Kring Braem het aantal activiteiten in de loop der jaren geleidelijk aan gedaald, vooral door de gestaag  kleiner wordende groep van vrijwilligers die ze moeten organiseren. De jongste jaren is het zwaartepunt daardoor noodgedwongen steeds meer verlegd naar publicaties. Toch zijn er ook na 2018 nog geregeld activiteiten geweest, de knoppen hieronder geven telkens toegang tot een overzichtje van de publieke activiteiten van dat werkjaar.

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb