ACTIVITEITEN 2023

Op ons programma van het jaar 2023 stonden twee publicaties, waarvan een in het voorjaar verscheen en de tweede begin september.

 

In april 2023 publiceerde onze voorzitter Martin Braem "Een drievoudige erfenis in 1458. Analyse van een staat van goed met drie erflaters en twee erfgenamen". 

Begin september kwam de nieuwste publicatie van onze secretaris Luc  Peleman op de markt, een Elverseels dialect-woordenboek, waar hij  enkele decennia aan gewerkt heeft.

PRESENTATIE DIALECTWOORDENBOEK

Tijdens het eerste weekend van september nam onze kring deel aan het feestweekend dat sinds 2022 onder de naam Féria Elversele georganiseerd wordt door VZW Elversele in Beweging. Op voorstel van onze kring stond de versie van 2023 in het teken van de 900ste verjaardag van Elversele, die wij dat jaar vieren omdat het oudste bewaarde document waarin Elversele vermeld wordt dateert uit 1123. 

Op zondagvoormiddag 3 september om 10u30 organiseerde Braem een druk bijgewoonde presentatie van het dialectwoordenboek in de Sint-Margrietkerk. Auteur Luc Peleman lichtte zijn werk toe en emeritus hoogleraar dialectologie Jacques Van Keymeulen, die ook het voorwoord schreef, verzorgde de laudatio. Tot slot werden de aanwezigen ook nog toegesproken door Lieve Truyman, schepen van cultuur van Temse. 

De lagereschoolkinderen van de Priester Poppeschool waren in het voorafgaande schooljaar aan de slag gegaan met 50 dialectwoorden uit het woordenboek, en dat leverde mooie kunstwerkjes op: tekeningen, collages en kleine installaties. Die waren te bewonderen op een tentoonstelling in de Sint-Margrietkerk op zaterdag 2 september 2023 van 14 tot 18 uur en op zondag 3 september van 12 tot 17 uur.