Identificatienummer 9087/85 - Maatschappelijke zetel: Mispelstraat 114, 9100 Sint-Niklaas

BESTUUR

            Voorzitter                vacant

            Secretaris                Luc Peleman

            Penningmeester    Ann Peleman

            Bestuurslid             Annie De Paepe

            Erevoorzitters        Louis Leeman (†), Willy De Westelinck (†), Marcel De Kimpe (†)

CORRESPONDENTIE

            Adres                        Heemkundige Kring Braem

                                               p.a. secretaris Luc Peleman

                                               Mispelstraat 114, 9100 Sint-Niklaas

            Telefoon                  0484 62 08 11

            E-mail                      luc@hkbraem.be

DOCUMENTATIECENTRUM

            Adres                        Oud-gemeentehuis

                                               Antwerpse Steenweg 7-9

                                               9140 Tielrode

            Toegang                   Na afspraak met de secretaris

WEBSITE   

            Adres                        https://www.hkbraem.be

            Beheerder               Luc Peleman

LIDGELD    

            Gewoon lid 15 EUR, steunend lid 25 EUR, beschermend lid 50 EUR

            Bedrag over te schrijven op rekeningnummer

            BE54 7376 0725 4597 van H.K. Braem, Mispelstraat 114, 9100 Sint-Niklaas

Steunende en beschermende leden worden jaarlijks met naam vermeld in het decembernummer van ons tijdschrift (tenzij ze ons laten weten dat ze dit om privacy-redenen liever niét hebben).

 

 

BESCHERMING VAN UW PRIVACY

 Ook onze heemkundige kring is gebonden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). die in 2018 door Europa werd uitgevaardigd. Uiteraard hechten ook wij belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van onze leden en we vatten hieronder voor onze leden samen wat we daarmee concreet bedoelen.  Van onze leden bewaren wij enkel de contactgegevens die wij ontvingen toen ze zich aanmeldden als lid of die zij ons op enig ander moment hebben meegedeeld.  Wij gaan ervan uit dat u het ermee eens is dat wij die gegevens gebruiken om u te kunnen contacteren in verband met activiteiten van onze heemkring, zoals de thuisbezorging van ons tijdschrift. Aan niet-leden die hun contactgegevens aan ons geven naar aanleiding van een eenmalige activiteit of voor bv. een bestelling van een publicatie garanderen wij dat wij hun gegevens enkel zullen gebruiken in het kader van de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Wij zullen uw gegevens nooit doorgeven aan derden, tenzij wanneer dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Tijdens onze activiteiten kunnen er foto's of camerabeelden genomen worden, die wij later o.m. kunnen gebruiken als illustratie van een verslag in ons tijdschrift of op onze website. Door uw vrijwillige aanwezigheid geeft u in principe de toestemming tot het gebruik van deze gegevens voor het gestelde doel. Als u toch liever niet heeft dat u herkenbaar in beeld gebracht wordt, dan vragen wij u ons dat mee te delen vóór het begin van de activiteit. Het beeldmateriaal dat wij op deze manier hebben verzameld zal nooit zonder voorafgaande toestemming aan derden verstrekt worden.

U kunt ten allen tijd vragen om uw gegevens in onze administratie aan te passen of te verwijderen door een eenvoudig verzoek te richten aan onze secretaris Luc Peleman, bij wie u ook terecht kan voor alle andere informatie over ons privacybeleid.

Reactie plaatsen

Reacties