Documentatiecentrum

Het documentatiecentrum van onze heemkundige kring bevat een uitgebreide verzameling voorwerpen die verband houden met de geschiedenis van Elversele, die  we van een groot aantal sympathisanten hebben gekregen.

Het bevat daarnaast ook een omvangrijke collectie heemkundige en historische publicaties  en tijdschriften. Een aparte collectie is onze Bibliotheca Elverseliana, met werken over Elversele  of geschreven door auteurs die een link hebben met Elversele.

De museale voorwerpen lagen jarenlang opgeslagen op diverse plaatsen die het gemeentebestuur ons ter beschikking stelde: de gemeentelijke jongensschool, het voormalige gemeentehuis, de pastorij van Elversele. Omdat die gebouwen ondertussen werden afgebroken of verkocht, moesten we telkens opnieuw verhuizen. We kregen van de gemeente een nieuwe locatie aangeboden, namelijk de zolderverdieping van de twee, aanpalende, oud-gemeentehuizen van Tielrode. De verhuis van een grote massa materiaal was een langdurig proces, dat veel tijd en energie vergde en dat nog in lengte van jaren zal worden verdergezet.

Een en ander betekent dat we ons documentatiecentrum voorlopig niet ter beschikking kunnen stellen van geïnteresseerden. Wie toch een vraag heeft, kan contact opnemen met onze secretaris via luc@hkbraem.be

 

 

Links de voormalige pastorij van Elversele, documentatiecentrum en opslagplaats tot 2017. Hierboven enkele rekken met boeken.

Het voormalige gemeentehuis van Elversele kon jarenlang gebruikt worden door onze kring als opslagplaats voor een groot aantal museale vorowerpen van uiteenlopende aard. Rechts een zicht op de zolderruimte.

 

Links de oud-gemeentehuizen van Tielrode, ons huidig documentatiecentrum (op de zolder). Hierboven: het        inladen van de nieuwe rekken tijdens de verhuis