Documentatiecentrum

Het documentatiecentrum van onze heemkundige kring bevat een uitgebreide verzameling voorwerpen die verband houden met de geschiedenis van Elversele, die  we van een groot aantal sympathisanten hebben gekregen.

Het bevat daarnaast ook een omvangrijke collectie heemkundige en historische publicaties  en tijdschriften. Een aparte afdeling bevat  een grondige collectie van werken over Elversele  of geschreven door auteurs die een link hebben met Elversele. Deze collectie hebben wij Elverseliana gedoopt.

De museale voorwerpen waren jarenlang opgeslagen op diverse plaatsen die het gemeentebestuur ons ter beschikking stelde, zoals de gemeentelijke jongensschool, en het voormalige gemeentehuis en de oude pastorij van Elversele. Omdat het gemeentebestuur van Temse deze gebouwen verkocht heeft aan particulieren, moesten we deze beide opslagplaatsen volledig ontruimen. We kregen van de gemeente een nieuwe locatie aangeboden, nu  in het oud gemeentehuis van Tielrode. De verhuis van een grote massa materiaal was een langdurig proces, dat veel tijd en energie vergde van onze vrijwillige medewerkers en nog niet afgewerkt was toen de covidpandemie de verhuis twee jaar volledig lamlegde.

Een en ander betekent dat we ons documentatiecentrum voorlopig nog altijd niet ter beschikking kunnen stellen van geïnteresseerden. Voor beperkte dringende raadpleging kan u contact opnemen met onze secretaris via hkbraem@telenet.be.

 

 

Links de voormalige pastorij van Elversele, documentatiecentrum en opslagplaats tot 2017. Hierboven enkele rekken met boeken.

Het voormalige gemeentehuis van Elversele kon jarenlang gebruikt worden door onze kring als opslagplaats voor een groot aantal museale vorowerpen van uiteenlopende aard. Rechts een zicht op de zolderruimte.

 

Links het oud gemeentehuis van Tielrode, huidig documentatiecentrum (op de zolder). Hierboven: het        inladen van de nieuwe rekken tijdens de verhuis