Naast het driemaandelijks tijdschrift BRAEM, dat in 2024 aan zijn 56ste jaargang toe is, gaf onze kring ook al een 35-tal monografieën uit. Een aantal daarvan is helaas uitverkocht, de publicaties die nog beschikbaar zijn werden flink afgeprijsd. Voor bestellingen of meer informatie: contacteer onze secretaris Luc Peleman via luc@hkbraem.be

 

VERBERCKMOES, Frans: Oude grafschriften. 1977, 33 p. - 2,50 EUR.

PELEMAN, Luc: Heemkundige Kring Braem 1968-1983: 15-jarig bestaan. 1983, 25 p. - 2,50 EUR.

PELEMAN, Luc: De moord op Stanislaus Nyczak. Elversele tijdens Wereldoorlog I. 1986, 62 p.  (uitverkocht).

PELEMAN, Luc: De gebroeders Verdickt van Elversele: martelaars voor de hervorming. 1987, 94 p.  (uitverkocht).

PELEMAN, Luc: Tachtig is prachtig I. Biografische notities omtrent de Elverseelse 80-plussers. 1990, 60 p.  (uitverkocht).

PELEMAN, Luc: Met 13 aan tafel. Levensschetsen van 13 Elverseelse 80-plussers. 1991, 30 p. -   2,00 EUR.

PELEMAN, Luc: Toen Jules Christiaens werd geboren: Elversele in 1891. 1991, 36 p. - 2,50 EUR.

PELEMAN, Luc: Honderd jaar na Wan-Trien. Over bijgeloof en hekserij te Elversele en omstreken. 1992, 128 p. (uitverkocht).

PELEMAN, Luc: Een kwarteeuw heemkundige kring Braem. Terugblik in 25 thema's. 1993, 137 p.  (gratis).

PELEMAN, Luc: Moord op de Kettermuit. Een assisenzaak uit 1825. 1994, 120 p. - 5,00 EUR.

PELEMAN, Luc: Maurits De Meyer (1895-1970). 1995, 43 p.  (uitverkocht).

PELEMAN, Luc: Tachtig is prachtig II. Biografische notities omtrent de Elverseelse 80-plussers. 1995, 100 p. -  5,00 EUR.

DE WREE, Marc: Het oudste wezenboek van het domein van de Keure te Elversele (1541-1596), 2 dln. 1995, 330 p. - 10,00 EUR.

PELEMAN, Luc: De honderdste penning te Elversele in 1569. 1996, 147 p. - 5,00 EUR.

PELEMAN, Luc: Uit de brieven van Frans Lefebure: een Elverseelse dorpskroniek 1942-1978. 1997, 171 p. - 7,50 EUR.

PELEMAN, Luc: De Elverseelse verenigingen in woord en beeld. 1998, 198 p. - 10,00 EUR.

PELEMAN, Luc: Uit het schuttersboek van Gust De Kocker: memoires 1922-1977. 1999, 102 p. - 5,00 EUR.

PELEMAN,Luc: Tachtig is prachtig III. Biografische notities omtrent de Elverseelse 80-plussers. 2000, 92 p. - 5,00 EUR.

PELEMAN, Luc: Ick wilde wel dat hier niemant en quame hij gave mij liever dan hij mij name. Een Elverseels renteboek uit

          1460 en 1510. 2001, 218 p. -  7,50 EUR.

PELEMAN, Luc: Tachtig is prachtig IV. Biografische notities omtrent de Elverseelse 80-plussers. 2005, 130 p. (uitverkocht).

BRAEM, Martin: Desen Braem staet tot Elversele inde kercke ghelasen geschildert. Dubbelportret van Godevaert Braem             

          (1395-1452) en Danneel Braem (1685-1745). 2008, 201 p. - 15,00 EUR. 

PELEMAN, Luc: De Durmeeen confrontatie in beeld. 2010, 28 p. - 2,00 EUR.

PELEMAN, Luc: Tachtig is prachtig V. Biografische notities omtrent de Elverseelse 80-plussers. 2010, 176 p. - 10,00 EUR.

PELEMAN, Luc: Arm Elversele in arm Vlaanderen. 2011, 32 p. - 2,00 EUR.

PELEMAN, Luc: Heldenmoed heeft een prijs: de gebroeders Verdickt van Elversele. 2012, 32 p. - 2,00 EUR.

PELEMAN, Luc: De stilte van het land: over landbouwers vroeger en vandaag. 2013, 48 p. - 2,00 EUR.

PELEMAN, Luc: Ver weg maar altijd dichtbij: pater Honoré en zijn geboortedorp Elversele. 2014, 48 p. - 2,00 EUR.

PELEMAN, Luc: De erfenis van een school: 200 jaar basisonderwijs in Elversele. 2015, 48 p. - 2,00 EUR.

PELEMAN, Luc: Tachtig is prachtig VI. Biografische notities omtrent de Elverseelse 80-plussers. 2015, 202 p. (uitverkocht).

PELEMAN, Luc: Soo wie inde vergaederinge spreckt eenigh vuyl ofte oneerelyck wort, sal telcken reyse verbeuren thien groten. 

          Over broederschappen of confrérieën in Elversele. 2016, 48 p. - 2,00 EUR.

PELEMAN, Luc: Kapellen in ElverseleEen foto-inventaris van religieus erfgoed in het straatbeeld met aanvullende informatie

          over kapellen, heiligen en devotie. 2018, 60 p. -   5,00 EUR.

LEFEBURE, Alfons: Sinterklaas in de Groote Oorlog. Elversele en Sint-Niklaas. 2018, 76 p. - 10,00 EUR. 

PELEMAN, Luc: Tot uw en ons genoegen. 100 jaar duivenmelken in Elversele. 2019, 60 p.  - 2,00 EUR.

PELEMAN, Luc: De toekomst is verbruikt. Een terugblik op het literarie werk van Bart Plouvier (1951-2021) in 32 boeken. 

          2022, 103 p. (In samenwerking met Bibliotheca Wasiana).

BRAEM, Martin: Een drievoudige erfenis in 1458. Analyse van een staat van goed met drie erflaters en drie erfgenamen.

          2023, 103 p. - 15,00 EUR.

PELEMAN, Luc: Hondsmadollen met korenten gestoofd. Lexicon van een Waaslands dialect in Elversele aan de Durme, 2 dln.

          2023, 975 p. (uitverkocht).