Naast ons driemaandelijks tijdschrift BRAEM, dat in 2023 aan zijn 55ste jaargang toe is, gaf onze kring ook al een 35-tal publicaties uit waarin we telkens één bepaald thema behandelen. Een aantal daarvan zijn helaas uitverkocht, de publicaties die nog beschikbaar zijn hebben we flink afgeprijsd. Voor bestellingen of meer informatie: contacteer onze secretaris Luc Peleman via hk.braem@telenet.be of 0484 62 08 11 

 

VERBERCKMOES, F.: Oude grafschriften. 1977, 33 p. - 2,50 EUR.

PELEMAN, LUC: Heemkundige Kring Braem 1968-1983: 15-jarig bestaan. 1983, 25 p. - 2,50 EUR.

PELEMAN, LUC:  De moord op Stanislaus Nyczak. Elversele tijdens Wereldoorlog I. 1986, 62 p. -  5 EUR.

PELEMAN, LUC:  De gebroeders Verdickt van Elversele: martelaars voor de hervorming. 1987, 94 p. -  (uitverkocht).

PELEMAN, LUC:  Heemkundige Kring Braem - Elversele. Bibliografie. 1988, 27 p. -  (gratis).

PELEMAN, LUC:  Tachtig is prachtig I. Biografische notities omtrent de Elverseelse 80-plussers. 1990, 60 p. -  (uitverkocht).

PELEMAN, LUC: : Met 13 aan tafel. Levensschetsen van 13 Elverseelse 80-plussers. 1991, 30 p. -   2,00 EUR.

PELEMAN, LUC:  Toen Jules Christiaens werd geboren: Elversele in 1891. 1991, 36 p. - 2,50 EUR.

PELEMAN, LUC: : Honderd jaar na Wan-Trien. Over bijgeloof en hekserij te Elversele en omstreken. 1992, 128 p. - 5,00 EUR.

PELEMAN, LUC:  Een kwarteeuw heemkundige kring Braem. Terugblik in 25 thema's. 1993, 137 p. -  (gratis).

PELEMAN, LUC: Moord op de Kettermuit. Een assisenzaak uit 1825. 1994, 120 p. - 5,00 EUR.

PELEMAN, LUC:  Maurits De Meyer (1895-1970). 1995, 43 p. -  (uitverkocht).

PELEMAN, LUC:  Tachtig is prachtig II. Biografische notities omtrent de Elverseelse 80-plussers. 1995, 100 p. -  5,00 EUR.

DE WREE, MARC: Het oudste wezenboek van het domein van de Keure te Elversele (1541-1596), 2 dln. 1995, 330 p. - 10,00 EUR.

PELEMAN, LUC: De honderdste penning te Elversele in 1569. 1996, 147 p. - 5,00 EUR.

PELEMAN, LUC: Uit de brieven van Frans Lefebure: een Elverseelse dorpskroniek 1942-1978. 1997, 171 p. - 7,50 EUR.

PELEMAN, LUC: De Elverseelse verenigingen in woord en beeld. 1998, 198 p. - 10,00 EUR.

PELEMAN, LUC: Uit het schuttersboek van Gust De Kocker: memoires 1922-1977. 1999, 102 p. - 5,00 EUR.

PELEMAN,LUC:  Tachtig is prachtig III. Biografische notities omtrent de Elverseelse 80-plussers. 2000, 92 p. - 5,00 EUR.

PELEMAN, LUC: Ick wilde wel dat hier niemant en quame hij gave mij liever dan hij mij name. Een Elverseels renteboek uit

          1460 en 1510. 2001, 218 p. -  7,50 EUR.

BRAEM, MARTIN:   Desen Braem staet tot Elversele inde kercke ghelasen geschildert. Dubbelportret van Godevaert Braem             

          (1395-1452) en Danneel Braem (1685-1745). 2008, 201 p. - 15,00 EUR. 

PELEMAN, LUC: De Durmeeen confrontatie in beeld. 2010, 28 p. - 2,00 EUR.

PELEMAN, LUC: Tachtig is prachtig V. Biografische notities omtrent de Elverseelse 80-plussers. 2010, 176 p. - 10,00 EUR.

PELEMAN, LUC: Arm Elversele in arm Vlaanderen. 2011, 32 p. - 2,00 EUR.

PELEMAN,LUC: Heldenmoed heeft een prijs: de gebroeders Verdickt van Elversele. 2012, 32 p. - 2,00 EUR.

PELEMAN, LUC: De stilte van het land: over landbouwers vroeger en vandaag. 2013, 48 p. - 2,00 EUR.

PELEMAN, LUC: Ver weg maar altijd dichtbij: pater Honoré en zijn geboortedorp Elversele. 2014, 48 p. - 2,00 EUR.

PELEMAN, LUC: De erfenis van een school: 200 jaar basisonderwijs in Elversele. 2015, 48 p. - 2,00 EUR.

PELEMAN, LUC: Tachtig is prachtig VI. Biografische notities omtrent de Elverseelse 80-plussers. 2015, 202 p. - (uitverkocht).

PELEMAN, LUC:Soo wie inde vergaederinge spreckt eenigh vuyl ofte oneerelyck wort, sal telcken reyse verbeuren thien groten. 

          Over broederschappen of confrérieën in Elversele. 2016, 48 p. - 2,00 EUR.

PELEMAN, LUC: Kapellen in ElverseleEen foto-inventaris van religieus erfgoed in het straatbeeld met aanvullende informatie

          over kapellen, heiligen en devotie. 2018, 60 p. -   5,00 EUR.

LEFEBURE, ALFONS: Sinterklaas in de Groote Oorlog. Elversele en Sint-Niklaas. 2018, 76 p. - 10,00 EUR. 

PELEMAN, LUC:Tot uw en ons genoegen. 100 jaar duivenmelken in Elversele. 2019, 60 p.  - 2,00 EUR.

PELEMAN, LUC:  De toekomst is verbruikt. Een terugblik op het literarie werk van Bart Plouvier (1951-2021) in 32 boeken. 

          2022, 103 p. (In samenwerking met Bibliotheca Wasiana).

BRAEM, MARTIN: Een drievoudige erfenis in 1458. Analyse van een staat van goed met drie erflaters en drie erfgenamen.

          2023, 103 p. - 15,00 EUR.

PELEMAN, LUC: Hondsmadollen met korenten gestoofd. Lexicon van een Waaslands dialect in Elversele aan de Durme. 

          2023, 975 p. - 35,00 EUR.